fbpx

Köpvillkor

Priser och betalning

Betalning görs antingen genom Klarnas integrerade betallösning för säkra betalningar.

Leverans

Så snart betalningen är genomförd får du en orderbekräftelse via mejl. Om du har köpt en digital produkt så hittar du länken till den i mejlet. Om du har anmält dig till en kurs eller en utbildning så kommer vidare information i samband med kursstart. 

Ångerrätt digitala produkter

Eftersom du direkt efter genomfört köp får tillgång till det digitala materialet så erbjuds ingen ångerrätt (se lagen om distansavtal).

Ångerrätt (Onlinekurs i lymfmassage för häst och endagskurs lymfmassage för häst)

Ångerrätten vid bokning av en kurs uppgår till 14 dagar, fram tills 7 dagar innan kursen börjar. Därefter kan platsen överlåts till annan person som kursdeltagaren själv finner. Kursavgiften återbetalas vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. 

Bindande anmälan (Utbildning till hästlymfmassör)

Anmälan till utbildningen till hästlymfmassör är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte vid ånger. Platsen kan överlåtas till en annan person som kursdeltagaren själv finner. Anmälningsavgiften återbetalas vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Support

Digitala produkter: Ingen support ges för digitala produkter.

Kurser/utbildningar: Frågor relaterade till kurser eller utbildnignar och arbetet med kursmaterialet besvaras under de fysiska kurserna eller på onlineträffarna för onlinekursen. 

Teknisk support hanteras via e-post camilla@hastlymfmassoren.se.

Onlineträff via Zoom (Onlinekurs i lymfmassage för häst)

Onlineträffarna via Zoom spelas in och delas med alla omgångens deltagare i kursportalen, så att även de som inte kan närvara har möjlighet att ta del av det som sägs. Genom att närvara vid onlineträffarna så godkänner du detta.

Tillgång till material

Samtliga digitala kurser har du som kund tillgång till under tre månader från kursstart. Kursstart anges vid köp av kursen och är antingen omgående eller ett specifikt datum. 

Begränsning av juridiskt ansvar 

Ditt resultat av lymfmassagen baseras på variabler så som ansträngning, personliga egenskaper, kunskaper, färdigheter och en mängd andra faktorer. Eftersom dessa faktorer varierar mellan olika personer kan jag inte garantera din framgång eller dina resultat och är inte heller ansvarig för eventuellt misslyckande. Lymfmassage för häst är ingen “quick-fix” utan behöver utövas återkommande under en längre tid för att skapa resultat för varje individ. Jag tillhandahåller bara en verktygslåda som kan hjälpa dig att uppnå önskade resultat.

Force majeure

Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra dess förpliktelser enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som leverantören inte råder över och som förhindrar fullgörandet av dessa. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt om inte annat avtalats. Som befriande omständighet ska anses allvarlig sjukdom för nyckelperson hos leverantören, krig, myndighetsingripande, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, naturkatastrofer, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – eller annan för vilken leverantören inte svarar.

Personuppgifter

Jag garanterar att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt. Jag följer dataskyddsförordningen GDPR och de personuppgifter som lämnas vid köp används endast för att administrera ditt köp. Du har rätt att få ta del av den information som jag har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas. Du har alltid rätt att utan någon speciell anledning begära att informationen om dig ska raderas. Fullständig information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa i integritetspolicyn

.

Denna hemsida använder kakor. Läs mer.